Home

Halfmodellen van de Olympische Finn
en andere nationale en internationale wedstrijdzeilboten

          Het is jammer, maar ik zal van nu af aan geen halfmodellen meer maken.

 En Happy Sailing voor u en de meer dan 150 modellen die ik voor u heb mogen maken !

Met zeilersgroet,
Jan Kingma

===========================================================================================================